Polfan.pl - forum dyskusyjne

Pełna wersja: Warunki korzystania z serwisu POLCHAT.pl
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

Warunki korzystania z serwisu POLCHAT.pl


1. Na POLCHAT.pl panuje Polityka Prywatności, którą szerzej opisaliśmy [color=rgb(0, 0, 102)]tutaj[/color].
2. W serwisie należy przestrzegać zasad Netykiety, którą zamieściliśmy w [color=rgb(0, 0, 102)]artykułach[/color] i która jest dostępna do wglądu dla wszystkich użytkowników.
3. Każdy użytkownik POLCHAT.pl musi przestrzegać niniejszego regulaminu. Jeśli się z nim nie zgadza - jest proszony o niekorzystanie z serwisu. W przypadku gdy jakiś punkt tego regulaminu jest niejasny, prosimy o pozostawienie informacji za pomocą [color=rgb(0, 0, 102)]formularza[/color].
4. W serwisie POLCHAT.pl należy przestrzegać obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej - tyczy się to zarówno pokoi, jak i całej komunikacji odbywającej się poprzez serwis (m.in wiadomości prywatne, forum, blogi).
5. Serwer Operatorzy (SOP-y) nie będą ingerować w zawartość lub problemy personalne w pokojach prywatnych, chyba że łamane jest prawo, którego użytkownicy zobowiązali się przestrzegać. Lista SOP-ów znajduje się [color=rgb(0, 0, 102)]tutaj[/color].
6. Jeżeli w pokoju przebywa bot o prawach operatora, posiadacz bota zobowiązany jest do powiększenia listy osób nietykalnych o grono SOP-ów.
7. Każdy operator pokoju głównego w serwisie POLCHAT.pl zobowiązuje się do przestrzegania zasad Netykiety i obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz niewpuszczania do pokoju nicków, które przekraczają granice dobrego smaku, a w szczególności godzą w dobre imię bądź naruszają prawa jednostki, rasy, narodu, wyznania, mniejszości narodowej, seksualnej etc. Operatorzy pokoi biorą na siebie również obowiązek przestrzegania oraz dopilnowania przestrzegania Netykiety w swoich pokojach.
8. Darmowe pokoje POLCHAT.pl nie mogą być wykorzystywane na stronach serwisów komercyjnych, handlowych, administracyjnych i rządowych.
9. Poprzez rejestrację w serwisie POLCHAT.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, w tym materiałów promocyjnych na adres e-mail, który podał przy rejestracji.

Status głównych pokoi w serwisie POLCHAT.pl.

1. Każdy pokój główny jest własnością serwisu POLCHAT.pl.
2. Pierwszy op, który dostanie ten stopień na głównym czacie jest umownie MasterOp-em pokoju.
3. Niedopuszczalne jest reklamowanie pokoju głównego na innych czatach.
4. W pokojach głównych, w momencie wyjścia ostatniego użytkownika, nie kasują się ani tematy ani lista banów.
5. Pokoje główne są oznaczane pogrubioną czcionka na liście chatów i nigdy z niej nie znikają.
6. Nie można dowolnie zmieniać opisu pokoju. Takie uprawnienia posiada tylko założyciel (SOP).
7. Każdy pokój główny może wprowadzić dodatkowo swój wewnętrzny regulamin jednak musi być on zgodny z regulaminem serwisu POLCHAT.pl i Netykietą. Każda osoba wchodząca do pokoju posiadającego dodatkowy regulamin, zobowiązana jest do jego przestrzegania.

Status pokoi użytkowników

Pokoje użytkowników mają szczególny status. Są pokojami prywatnymi i administracja nie zwykła wnikać w ich działalność. Oczywiście, jeśli zostaną złamane zasady Netykiety albo obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej - będzie interweniować. Administracja zastrzega sobie prawo do odwiedzania pokoi użytkowników.