Polfan.pl - forum dyskusyjne

Pełna wersja: Informacje dla Webmasterów
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Poniżej znajduje się spis z nazwami parametrów i akceptowanymi przez nie wartościami, jakie można przekazywać do appletu czata zmieniając w ten sposób jego wygląd lub działanie. Parametry przekazuje się dopisując do pliku HTML linie postaci:
[/size]
[/size][color=rgb(51, 102, 255)]<param name="nazwa_parametru" value="wartość">[/color]
[/size]
[/size]
[/size]...gdzie zamiast nazwa_parametru należy wstawić nazwę wybranego parametru, a zamiast wartość -- konkretną wartość. Na przykład, aby ustalić kolor tła czata na zielony (#00ff00), należy dopisać do pliku HTML:
[/size]
[color=rgb(51, 102, 255)]<param name=bgcolor value="#00ff00">[/color]

[/size][color=rgb(0, 128, 0)]Parametry:[/color][/size]room - nazwa pokoju, do którego ma wejść użytkownik, po wejściu na czat; parametr wymagany [color=rgb(0, 128, 0)]Nazwy parametrów określających kolory czata:[/color]bgcolor - kolor tła czata; można przekazać kolor w postaci #rrggbb, gdzie rr, gg, bb to szesnastkowa reprezentacja czerwonej, zielonej i niebieskiej składowej barwy, lub w poprzez nazwę, np. green, red, yellow; domyślnie white (biały);
bgtextcolor - kolor tekstu wypisywanego na tle; domyślnie: black (czarny)
fgcolor - kolor ramek (dolnej, z przyciskami, oraz górnej, z nazwą pokoju i liczbą użytkowników);
fgtextcolor - kolor tekstu wypisywanego w ramkach; domyślnie black (czarny);
color_names - lista kolorów czcionek, którą piszemy w oknie czata. Wartości należy podać w schemacie nazwa=kolor np:

[color=rgb(51, 102, 255)]<param name="color_names" value="czarny=#000000, niebieski=#0000df,zielony=#00CD00, czerwony=#FF0000, fioletowy=#8A2BE2, różowy=#df00df, pomarańczowy=#FF6600">[/color][color=rgb(0, 128, 0)]Nazwy parametrów określających obecność niektórych elementów czata (lista identyfikatorów, nazwa pokoju, etc.)[/color]:nick_list - określa czy lista identyfikatorów użytkowników ma być pokazywana; wartość 0 - nie, wartość 1 - tak; domyślnie 1 (tak)
nick_list_toolbar - określa czy przyciski graficzne znajdujące się pod listą identyfikatorów mają być pokazywane; domyślnie 1 (tak)
nick_number - czy liczba identyfikatorów ma być pokazywana; domyślnie 1 (tak)
room_info - czy pasek z nazwą pokoju, w którym znajduje się użytkownik ma być pokazywany; domyślnie 1 (tak)
[color=rgb(0, 128, 0)]Nazwy parametrów określających obecność niektórych przycisków[/color]rooms_button - określa obecność przycisku z napisem 'pokoje'; wartość 0 - nieobecny, 1 - obecny; domyślnie 1 (obecny)
preferences_button - j.w. ale przycisk 'ustawienia'; domyślnie 1 (obecny)
float_button - j.w. ale przycisk wyskakiwania okna czata; domyślnie 1 (obecny)
[color=rgb(0, 128, 0)]Nazwy parametrów określających używane czcionki[/color]login_font_name - nazwa czcionki używanej na panelu logowania; dozwolone wartości dla nazwy: Courier, Helvetica, TimesRoman; domyślnie: Helvetica
login_font_size - wielkość czcionki używanej na panelu logowania, domyślnie 12
login_small_font_name - j.w. ale opisuje czcionkę mniejszego rozmiaru; domyślnie Helvetica/10
login_small_font_size - j.w. ale opisuje czcionkę mniejszego rozmiaru; domyślnie Helvetica/10
font_name - j.w. ale opisuje czcionkę wykorzystywaną na przyciskach, w oknie 'ustawienia' i 'pokoje'; domyślnie Helvetica/11
font_size - j.w. ale opisuje czcionkę wykorzystywaną na przyciskach, w oknie 'ustawienia' i 'pokoje'; domyślnie Helvetica/11
small_font_name - j.w. ale czcionka mniejszego rozmiaru
small_font_size - j.w. ale czcionka mniejszego rozmiaru
desc_font_name - j.w. ale opisuje czcionkę używaną na pasku przedstawiającym nazwę pokoju, w którym znajduje się użytkownik; domyślnie Helvetica/14
desc_font_size - j.w. ale opisuje czcionkę używaną na pasku przedstawiającym nazwę pokoju, w którym znajduje się użytkownik; domyślnie Helvetica/14
nick_list_font_name - j.w. ale opisuje czcionkę używaną na liście identyfikatorów; domyślnie Helvetica/12
nick_list_font_size - j.w. ale opisuje czcionkę używaną na liście identyfikatorów; domyślnie Helvetica/12
room_list_font_name - j.w. ale opisuje czcionkę używaną na liście pokoi; domyślnie Helvetica/11
room_list_font_size - j.w. ale opisuje czcionkę używaną na liście pokoi; domyślnie Helvetica/11
[color=rgb(0, 128, 0)]Nazwy parametrów określających ustawienia, które użytkownik może zmieniać w oknie 'ustawienia'[/color]
pref_font_name - nazwa czcionki, która wypisywane są wypowiedzi użytkowników; domyślnie Helvetica
pref_font_size - wielkość czcionki, która wypisywane są wypowiedzi użytkowników; domyślnie 14
pref_ignore_colors - czy ignorować kolory/style i obrazki; domyślnie 0 (nie)
pref_show_traffic - czy pokazywać informacje o przyjściu/odejściu każdego użytkownika; domyślnie 1 (tak)
pref_beep_incoming - czy emitować dźwięk przy przyjściu nowego użytkownika; domyślnie 0 (nie)
pref_ignore_private - czy ignorować prywatne wiadomości; domyślnie 0 (nie)
pref_separate_windows - czy pokazywać prywatne wiadomości w osobnych oknach; domyślnie 1 (tak)
różne
exit_url - adres pod jaki ma nastąpić przejście po wyjściu użytkownika z czata; domyślnie: brak adresu
http_connection_selection - przy logowaniu, czy umożliwiać użytkownikowi wybór połączenia HTTP; domyślnie 1 (tak)
http_connection - domyślna wartość wyboru połączenia HTTP; domyślnie 0 (nie używaj połączenia HTTP -- bo jest ono wolniejsze)
password_input - czy pokazywać miejsce na wpisanie hasła przy logowaniu; domyślnie 1 (tak)


PRZYKŁAD:


[color=rgb(51, 102, 255)]<BASE HREF="http://s1.polchat.pl/chat.php?room=polchat">
<APPLET CODE=Chat.class ARCHIVE=c.jar CODEBASE=http://s1.polchat.pl/ WIDTH=800 HEIGHT=500>
<param name="room" value="polchat">
<param name="fgcolor" value="eaedf4">
<param name=bgcolor value="eaedf4">
<param name="color_names" value="czarny=#000000, niebieski=#0000df,zielony=#00CD00, czerwony=#FF0000, fioletowy=#8A2BE2, różowy=#df00df, pomarańczowy=#FF6600">
<param name="desc_font_size" value="12">
<param name="room_info" value="0">
<param name="pref_font_size" value="12">
<param name="rooms_button" value="0">
<param name="http_connection_selection" value="0">
</APPLET>
[/color]